جذبه سن فرانسیس

جذبه سن فرانسیس | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

جذبه سن فرانسیس کاراواجو تابلو نقاشی جذبه سن فرانسیس (Saint Francis of Assisi in Ecstasy) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۵۹۵ میلادی خلق کرد. این تابلو، اولین اثر کاراواجو با مضمونی مذهبی است. این اثر متعلق به دوران باروک است. تابلوی نقاشی کلاسیک. رنگ…

تصلیب پطرس مقدس

تصلیب پطرس مقدس | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

تصلیب پطرس مقدس کاراواجو تابلو نقاشی تصلیب پطرس مقدس (Crucifixion of Saint Peter) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۶۰۱ میلادی خلق کرد. این تابلو زیبا به مکتب باروک تعلق دارد. تابلوی نقاشی کلاسیک. پطرس یا شمعون یکی از دوازده یار عیسی مسیح (ملقب به…

سبد میوه

سبد میوه | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سبد میوه کاراواجو تابلو نقاشی سبد میوه (Basket of Fruit) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۵۹۹ میلادی خلق کرد. این تابلو طبیعت بی‌جان به مکتب باروک تعلق دارد. تابلوی نقاشی کلاسیک. تابلو سبد میوه اثر کاراواجو، استاد ایتالیایی مکتب باروک، یک سبد حصیری از…