تابلو نقاشی زن نشسته

زن نشسته | پابلو پیکاسو | کوبیسم | شاهکارهای مدرن

زن نشسته پابلو پیکاسو تابلو نقاشی زن نشسته (Femme assise) اثر. پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی است. پابلو پیکاسو این اثر مدرن و کوبیستی خود. را در سال ۱۹۰۹ خلق کرد. تابلوی پیکاسو . تابلو نقاشی پیکاسو مدرن. هنرمندان سبک کوبیسم در تلاش بودند که بتوانند کلیت و وجوه گوناگون یک پدیده را در سطحی…

تابلو نقاشی کارت باز

کارت باز | پابلو پیکاسو | کوبیسم | شاهکارهای مدرن

کارت باز پابلو پیکاسو تابلو نقاشی کارت باز (Card Player) اثر. پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی است. پابلو پیکاسو این اثر مدرن و کوبیستی خود. را در سال ۱۹۱۴ خلق کرد. پیکاسو در سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۹ به کوبیسم تحلیلی رو آورده بود. تابلو نقاشی کارت باز. هنرمندان در سبک کوبیسم در تلاش برای ارائه‌ی…

تابلو نقاشی ویولن

ویولن (Violon) | پابلو پیکاسو | کوبیسم | شاهکارهای مدرن

ویولن پابلو پیکاسو تابلو نقاشی ویولن (Violon) اثر. پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی است. پابلو پیکاسو این اثر مدرن و کوبیستی خود. را در سال ۱۹۱۲ خلق کرد. پیکاسو در سال‌های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۹ به کوبیسم تحلیلی رو آورد. تابلو نقاشی پیکاسو مدرن Violon . تابلوی پیکاسو . تابلوی ویولن . هنرمندان در سبک کوبیسم…

تابلو نقاشی گرنیکا

گرنیکا (Guernica) | پابلو پیکاسو | کوبیسم | شاهکارهای مدرن

گرنیکا پابلو پیکاسو تابلو نقاشی گرنیکا (Guernica) اثر پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی است. پابلو پیکاسو این اثر مدرن و کوبیستی خود را در سال ۱۹۳۷ خلق کرد. این اثر مشهور پابلو پیکاسو بمباران دهکده‌ای را نشان می‌دهد به نام دهکده گرنیکا در شمال کشور اسپانیا که در طی جنگ داخلی اسپانیا توسط بمب‌افکن‌های آلمان…

تابلو نقاشی دختری با عود

دختری با عود | دختری با ماندولین | پابلو پیکاسو | کوبیسم | شاهکارهای مدرن

دختری با عود پابلو پیکاسو تابلو نقاشی دختری با عود (Girl with a Mandolin) یا. دختری با ماندولین اثر. پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی است. پابلو پیکاسو این اثر مدرن و کوبیستی خود. را در سال ۱۹۱۰ خلق کرد. پابلو پیکاسو هنرمند مشهوری که از بنیان‌گذاران سبک کوبیسم بود،. در طول دوران حرفه‌ای هنر خود،.…

تابلو نقاشی پرتره اولگا

پرتره اولگا | پابلو پیکاسو | کوبیسم | شاهکارهای مدرن

پرتره اولگا پابلو پیکاسو تابلو نقاشی پرتره اولگا (Olga portrait) با. نام کامل‌تر پرتره اولگا در صندلی اثر. پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی است. پابلو پیکاسو این اثر نئوکلاسیک خود. را در سال ۱۹۱۸ خلق کرد. پابلو پیکاسو هنرمند مشهور سبک کوبیسم در طی دوران حرفه‌ای هنری خود،. بازه‌های زمانی گوناگونی را طی کرد. او…

تابلو نقاشی گیتاریست پیر

گیتاریست پیر | پابلو پیکاسو | کوبیسم | شاهکارهای مدرن

گیتاریست پیر پابلو پیکاسو تابلو نقاشی گیتاریست پیر (The Old Guitarist) اثر پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی است. پابلو پیکاسو این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۹۰۳ خلق کرد. پابلو پیکاسو نقاش و مجسمه‌ساز مشهور در طول دوران هنری خود، دوره‌های مختلفی را طی کرد. آثار او پیش از رو آوردنش به…

تابلو نقاشی دلقک پیکاسو

دلقک | پیِرو | پابلو پیکاسو | کوبیسم | شاهکارهای مدرن

دلقک پابلو پیکاسو تابلو نقاشی دلقک یا پیِرو (Pierrot) اثر. پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی است. پابلو پیکاسو این اثر نئوکلاسیک خود. را در سال ۱۹۱۸ خلق کرد. پابلو پیکاسو در طول دوران هنری خود،. دوره‌های مختلفی را سپری کرد. و در هر دوره به یک نوع یا سبک هنری رو آورد. او در طول…