تابلو نقاشی خاکستر

خاکستر | Ashes | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

خاکستر ادوارد مونک تابلو نقاشی خاکستر (Ashes) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۴ میلادی خلق کرد. تکنیک تابلو خاکستر تکنیک نقاشی خاکستر رنگ روغن روی بوم است. و ابعاد اصلی آن ۱۲۰.۵ سانتی‌متر. در ۱۴۰ سانتی‌متر است. این اثر زیبا و جذاب…

تابلو نقاشی عشق و درد

عشق و درد | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

عشق و درد ادوارد مونک تابلو نقاشی عشق و درد (Love and Pain) که با نام خون‌آشام (Vampire) هم شناخته می‌شود اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۵ میلادی خلق کرد. ادوارد مونک شش نسخه از این اثر خلق کرده است. دلیل این‌که…

تابلو نقاشی مالیخولیا

مالیخولیا | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

مالیخولیا ادوارد مونک تابلو نقاشی مالیخولیا (Evening, Melancholy I) با نام کامل‌تر غروب، مالیخولیا شماره یک اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر اکسپرسیونیستی و مدرن خود را در سال ۱۸۹۶ میلادی خلق کرد. ادوارد مونک نسخه‌های دیگری هم از این اثر خلق کرده است. مشهورترین آن‌ها اثری است که با تکنیک.…

تابلو نقاشی مرگ در اتاق بیمار

مرگ در اتاق بیمار | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

مرگ در اتاق بیمار ادوارد مونک تابلو نقاشی مرگ در اتاق بیمار (Death in the Sickroom) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. نقاش نروژی ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۵ میلادی خلق کرد. مونک نسخه‌های دیگری هم از این اثر خلق کرده است که مشهورترین‌شان نسخه سال ۱۸۹۳…

تابلو نقاشی اضطراب

اضطراب | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

اضطراب ادوارد مونک تابلو نقاشی اضطراب (Anxiety) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۴ میلادی خلق کرد. تابلو نقاشی اکسپرسیونیستی مونک. تکنیک تابلو اضطراب تکنیک این نقاشی، رنگ روغن بر روی بوم است. و ابعاد اصلی آن ۷۴ سانتی‌متر. در ۹۴ سانتی‌متر است.…

تابلو نقاشی جدایی

جدایی | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

جدایی ادوارد مونک تابلو نقاشی جدایی (Separation) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۶ میلادی خلق کرد. تابلو نقاشی مونک مدرن کشور نروژ اکسپرسیونیسم. تکنیک تابلو جدایی تکنیک نقاشی جدایی رنگ روغن بر روی بوم است. و ابعاد اصلی آن ۹۶ سانتی‌متر. در…

تابلو نقاشی کودک بیمار

کودک بیمار | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

کودک بیمار ادوارد مونک تابلو نقاشی کودک بیمار (The Sick Child) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود. را در سال ۱۸۸۵ میلادی خلق کرد. البته مونک تعداد پنج اثر دیگر با همین عنوان دارد . که نسخه‌ی سال ۱۸۸۵، نسخه‌ی اصلی آن است. تمام این نقاشی‌ها،…

تابلو نقاشی بوسه

بوسه | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

بوسه ادوارد مونک تابلو نقاشی بوسه (The Kiss) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۷ میلادی خلق کرد. این اثر به عنوان بخشی از مجموعه کتیبه‌ی زندگی اثر این هنرمند نروژی شناخته می‌شود. مونک در خلق این اثر زیبا از مجسمه بوسه اثر.…

تابلو نقاشی جلجتا

جلجتا | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

جلجتا ادوارد مونک تابلو نقاشی جلجتا (Golgotha) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۹۰۰ میلادی خلق کرد. موضوع این تابلو، تصلیب مسیح است. که بر طبق معتقدات مسیحیان، در محل تپه‌ای موسوم به جلجتا رخ داد. این نام  کلمه‌ای عبرانی است به معنای…

تابلو نقاشی جیغ

جیغ | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

جیغ ادوارد مونک تابلو نقاشی جیغ (The Scream) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۳ خلق کرد. البته مونک در واقع در فاصله‌ی سال‌های. ۱۸۹۳ تا ۱۹۱۰ یک مجموعه‌ی چهارتایی از این موضوع. خلق کرد. این تابلوی مشهور، از بزرگ‌ترین شاهکارهای هنری. مدرن…