تابلو نقاشی خودنگاره رامبراند

خودنگاره رامبراند | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

خودنگاره رامبراند رامبراند تابلو نقاشی خودنگاره (Self-Portrait with Beret and Turned-Up Collar) با نام کامل خودنگاره با یقه‌ی برت و روشن اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را که به مکتب باروک تعلق دارد، در ۱۶۵۹ و در سن ۵۳ سالگی از چهره‌ی خودش خلق کرد. رامبراند از آن…

تابلو نقاشی پایین آوردن از صلیب

پایین آوردن از صلیب | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

پایین آوردن از صلیب رامبراند تابلو نقاشی پایین آوردن از صلیب (The Descent From The Cross) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۳۴ خلق کرد. این تابلو اشاره به موضوع تصلیب مسیح در باور مسیحیان دارد. تصلیب مسیح. ویدئو معرفی تابلو پایین آوردن از صلیب . داستان…

تابلو نقاشی سرود شمعون

سرود شمعون | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سرود شمعون رامبراند تابلو نقاشی سرود شمعون (Simeons Canticle) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در سال ۱۶۳۱ خلق کرد. این تابلو که به عنوان یکی از شاهکارهای اولیه. رامبراند شناخته می‌شود، به مکتب باروک تعلق دارد. ویدئو معرفی تابلو سرود شمعون .  در این تابلو اشاره به…

تابلو نقاشی طوفان در دریای جلیل

طوفان در دریای جلیل | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

طوفان در دریای جلیل رامبراند تابلو نقاشی طوفان در دریای جلیل (The Storm on the sea of Galilee) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۳۳ خلق کرد. اشاره به مضامین اساطیری و مذهبی در آثار. رامبراند مانند همین اثر به وفور دیده می‌شود. این اثر متعلق به…

تابلو نقاشی سوگواری ارمیا

سوگواری ارمیا | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سوگواری ارمیا رامبراند تابلو نقاشی سوگواری ارمیا (Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۳۰ خلق کرد. نام کامل این تابلو سوگواری ارمیا بر ویرانه‌های اورشلیم است. اورشلیم نام دیگر بیت المقدس شهر مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان است. این تابلو از مشهورترین…

تابلو نقاشی مردی با کلاه خود زرین

مردی با کلاه خود زرین | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

مردی با کلاه خود زرین رامبراند تابلو نقاشی مردی با کلاه خود زرین (The Man with the Golden Helmet) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را که به مکتب باروک تعلق دارد، در حدود سال ۱۶۵۰ خلق کرد. این تابلو از مشهورترین آثار رامبراند است. رامبراند در اوج دوران…

تابلو نقاشی سوار لهستانی

سوار لهستانی | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سوار لهستانی رامبراند تابلو نقاشی سوار لهستانی (The Polish Rider) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند فان رین این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۵۵ خلق کرد. این تابلو از مشهورترین آثار رامبراند است. رامبراند این اثر بزرگ خود را که به دوران باروک تعلق دارد، در اوج دوران طلایی هلند خلق کرد.…

تابلو نقاشی عروس یهودی

عروس یهودی | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

عروس یهودی رامبراند تابلو نقاشی عروس یهودی (The Jewish Bride) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۶۶ خلق کرد. این تابلو از مشهورترین آثار رامبراند است. رامبراند در اوج دوران طلایی هلند این اثر را خلق کرد. از این تابلو زیبای رامبراند که متعلق به دوران باروک…

تابلو نقاشی گشت شبانه

گشت شبانه | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

گشت شبانه رامبراند تابلو نقاشی گشت شبانه (The Night Watch) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۴۲ خلق کرد. این تابلو مشهورترین اثر رامبراند است. او در اوج دوران طلایی هلند این اثر را خلق کرد. البته نام اصلی این اثر همراهی کاپیتان. فرانس بنینگ کاک با…

تابلو نقاشی ربودن اروپا

ربودن اروپا | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

ربودن اروپا رامبراند تابلو نقاشی ربودن اروپا (The Abduction of Europa) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را که به مکتب باروک تعلق دارد، در سال ۱۶۳۲ خلق کرد. ربایش اروپا. ویدئو معرفی تابلو ربودن اروپا the abduction of europa این تابلو زیبا اثر نقاش بزرگ هلندی رامبراند فان…