تابلو نقاشی استراحت

استراحت | Taking a Rest | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

استراحت ایلیا رپین تابلو نقاشی استراحت (Taking a Rest) اثر. ایلیا رپین نقاش مشهور و برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را در سال ۱۸۸۲ میلادی خلق کرد. تابلوی نقاشی رپین کلاسیک ایلیا. ایلیا رپین که فعالیت هنری‌اش را به عنوان یک چهره‌نگار آغاز کرده بود،. در طی چندین سال…

تابلو نقاشی تزار الکساندر سوم

تزار الکساندر سوم | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

تزار الکساندر سوم ایلیا رپین تابلو نقاشی تزار الکساندر سوم (Alexander III receiving rural district elders in the yard of Petrovsky Palace in Moscow) با نام کامل تزار الکساندر. سوم با حضور بزرگان منطقه روستایی. در حیاط کاخ پتروسکی در مسکو اثر مشهور ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و…

تابلو نقاشی مودست موسورگسکی

مودست موسورگسکی | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

مودست موسورگسکی ایلیا رپین تابلو نقاشی مودست موسورگسکی (Modest Mussorgsky) اثر مشهور ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را در سال ۱۸۸۱ میلادی خلق کرد. شخصی که در این اثر دیده می‌شود آهنگساز برجسته‌ی روس مودست موسورگسکی است. ایلیا رپین چند سال آغازین فعالیت نقاشی خود را.…

تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا

کرجی کشان ولگا | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

کرجی کشان ولگا ایلیا رپین تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا (Barge Haulers on the Volga) اثر ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را در سال ۱۸۷۲ میلادی خلق کرد. ایلیا رپین از همین سوژه، تابلوی دیگر و از زاویه‌ی دیگر هم کشیده است. تکنیک تابلو کرجی‌کشان ولگا…

تابلو نقاشی 17 اکتبر 1905

۱۷ اکتبر ۱۹۰۵ | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

۱۷ اکتبر ۱۹۰۵ ایلیا رپین تابلو نقاشی ۱۷ اکتبر ۱۹۰۵ اثر برجسته‌ی ایلیا رپین نقاش مشهور روس است. ایلیا رپین این اثر کلاسیک و واقع‌گرایانه خود را بین سال‌های ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۱ میلادی خلق کرد. تابلوی نقاشی رپین کلاسیک ۱۷ اکتبر. موضوع این تابلو انقلابی است که ۱۲ سال، پیش از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در…

تابلو نقاشی پاسخ قزاق های زاپاروژی

پاسخ قزاق های زاپاروژی | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

پاسخ قزاق های زاپاروژی ایلیا رپین تابلو نقاشی پاسخ قزاق های زاپاروژی (Reply of the Zaporozhian Cossacks) اثر مشهور ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر کلاسیک و رئالیستی خود را در سال ۱۸۹۱ میلادی خلق کرد. تابلوی نقاشی رپین کلاسیک پاسخ قزاق. ماجرای تابلوی پاسخ قزاق‌های زاپاروژی از این قرار است که…

تابلو نقاشی زن بلوند

زن بلوند | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

زن بلوند ایلیا رپین تابلو نقاشی زن بلوند (The Blonde Woman) اثر ایلیا رپین نقاش مشهور و برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را در سال ۱۸۹۸ میلادی خلق کرد. زنی که در این تابلو ترسیم شده، شخصی است به نام مادام تواشوا (Tevashova). تابلو نقاشی رپین کلاسیک. تابلوی نقاشی.…

تابلو نقاشی مراسم مذهبی

مراسم مذهبی | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

مراسم مذهبی ایلیا رپین تابلو نقاشی مراسم مذهبی (Religious Procession in Kursk Province) با نام کامل‌تر مراسم، مذهبی در استان کورسک اثر مشهور ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را بین سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۸۳ میلادی خلق کرد. این اثر که در ابعادی عظیم خلق شده است.…

تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا

کرجی کشان ولگا | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

کرجی کشان ولگا ایلیا رپین تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا (Barge Haulers on the Volga) اثر مشهور ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۷۳ میلادی خلق کرد. این اثر که در ابعادی عظیم خلق شده است یازده باربر را نشان می‌دهد که…

تابلو نقاشی ایوان مخوف

ایوان مخوف | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

ایوان مخوف ایلیا رپین تابلو نقاشی ایوان مخوف (Ivan the Terrible and His Son Ivan) با نام کامل‌تر ایوان مخوف و پسرش ایوان اثر ایلیا رپین نقاش مشهور روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را در سال ۱۸۸۵ میلادی خلق کرد. تأثیر هنر رامبراند نقاش مشهور هلندی دوران باروک و یکی…