تابلو نقاشی دستان نیایشگر

دستان نیایشگر | آلبرشت دورر | رنسانس | شاهکارهای کلاسیک

دستان نیایشگر آلبرشت دورر تابلو نقاشی دستان نیایشگر (Praying Hands) اثر آلبرشت دورر نقاش مشهور آلمانی است. آلبرشت دورر این اثر زیبای کلاسیک خود را که متعلق. به دوران رنسانس است، در حدود سال ۱۵۰۸ خلق کرد. ویدئو معرفی تابلو دستان نیایشگر دورر . آلبرشت دورر فرزند سوم خانواده‌ای با هجده فرزند بود. او در…