شیمیایی شدگان

شیمیایی شدگان | جان سینگر سارجنت | امپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

شیمیایی شدگان جان سینگر سارجنت تابلو نقاشی شیمیایی شدگان (Gassed) اثر جان سینگر سارجنت نقاش مشهور امپرسیونیست آمریکایی است. جان سینگر سارجنت این اثر بی‌نظیر خود را در ماه مارس سال ۱۹۱۹ میلادی خلق کرد. تابلوی نقاشی مدرن. ویدئو معرفی تابلو شیمیایی شدگان سارجنت رنگ روغن تابلو فرش تابلوی شیمیایی شدگان نشان دهنده‌ی. تعدادی از…

تابلو نقاشی سیب زمینی خور ها

سیب زمینی خورها | ونسان ونگوگ | پست امپرسیونیسم | مدرن

سیب زمینی خورها ونسان ونگوگ تابلو نقاشی سیب زمینی خورها (The Potato Eaters) اثر ونسان ونگوگ نقاش مشهور هلندی است. ونسان ونگوگ این اثر رئالیستی خود را در سال ۱۸۸۵ خلق کرد. تابلو نقاشی مدرن. فروش تابلو نقاشی. ویدئو معرفی تابلو سیب‌زمینی‌خورها تابلو نقاشی مدرن اهمیت اصلی این اثر در آن است که تابلوی نقاشی…