تابلو نقاشی غروب در خیابان کارل جوهان

غروب در خیابان کارل جوهان | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

غروب در خیابان کارل جوهان ادوارد مونک تابلو نقاشی غروب در خیابان کارل جوهان (Evening on Karl Johan Street) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این شاهکار مهم مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۲ خلق کرد. ویدئو معرفی تابلو غروب در خیابان کارل جوهان . تکنیک بعد از ظهر در…