رئالیسم

معرفی مکاتب هنری کلاسیکتابلو نقاشی رئالیسم

رئالیسم (Realism) یا واقع‌گرایی در هنرهای تجسمی و ادبیات گرایشی است به نمایش چیزها، درست به همان شکلی که هستند، بدون این‌که هنرمند چیزی از خود به آن اضافه کند یا چیزی از آن بکاهد. این جنبش در هنر از اوایل قرن هجدهم در ادبیات شروع شد و با گوستاو فلوبر نویسنده‌ی مشهور فرانسوی به اوج رسید. البته پیش از آن و در قرون گذشته هم همواره چنین نگرشی به هنر وجود. داشته است اما به عنوان یک مکتب نظریه‌پردازی شده و منسجم، می‌توان شروع آن را این‌طور لحاظ کرد. این نوع رئالیسم عاری از هر گونه احساساتی‌گری و دخالت شخصی هنرمند، در واقع پاسخ و واکنشی بود به مکتب رومانتیسیسم. رئال. نقاشی رئالیسم. واقع گرایی.

هنرمندان و آثار مشهور رئالیسم

از مشهورترین نقاشان رئالیست یا واقع‌گرا می‌توان. به ایلیا رپین، ژان فرانسوا میله، گوستاو کوربه،. دیگو ولازکز، آنیبال کاراچی، ایوان شیشکین. و ایوان کرامسکوی اشاره کرد. و از میان مشهورترین تابلوهای نقاشی واقع‌گرایانه می‌توان. از ایوان مخوف اثر ایلیا رپین ، روز به خیر  .و سنگ‌شکنان اثر گوستاو کوربه، نهار کشاورزان اثر دیگو ولازکز .و خوشه‌چینان اثر ژان فرانسوا میله نام برد. realism رئال. تابلو نقاشی.

در این بخش برخی از مطرح‌ترین. آثار مکتب رئالیسم را به نمایش گذاشته‌ایم. تابلو مورد نظر خود را انتخاب کنید، به صفحه‌ی اختصاصی. آن بروید و توضیحات را بخوانید.

تابلو نقاشی ایوان مخوف

ایوان مخوف

ایلیا رپین
۱۸۸۵

تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا

کرجی‌کشان ولگا

ایلیا رپین
۱۸۷۰-۱۸۷۳

تابلو نقاشی مراسم مذهبی

مراسم مذهبی

ایلیا رپین
۱۸۸۰-۱۸۸۳

تابلو نقاشی جلجتا

جلجتا

ایلیا رپین
۱۹۲۲

تابلو نقاشی زن بلوند

زن بلوند

ایلیا رپین
۱۸۹۸

تابلو نقاشی پاسخ قزاق های زاپاروژی

پاسخ قزاق‌های زاپاروژی

ایلیا رپین
۱۸۹۱

تابلو نقاشی 17 اکتبر 1905

۱۷ اکتبر ۱۹۰۵

ایلیا رپین
۱۹۰۶-۱۹۱۱

تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا

کرجی‌کشان ولگا

ایلیا رپین
۱۸۷۲

تابلو نقاشی مودست موسورگسکی

مودست موسورگسکی

ایلیا رپین
۱۸۸۱

تابلو نقاشی تزار الکساندر سوم

تزار الکساندر سوم

ایلیا رپین
۱۸۸۵-۱۸۸۶

تابلو نقاشی استراحت

استراحت

ایلیا رپین
۱۸۸۲

در این صفحه مکتب رئالیسم (واقع گرایی) از مکاتب هنری کلاسیک معرفی می شود. ارائه تابلو نقاشی زیبا از آثار هنرمندان مشهور رئالیست مانند رپین، فرانسوا میله و دیگران.

Ilya repin . Jean-François Millet . gustave Courbet . diego velazquez . annibale carracci . realist . gustave Flaubert . ivan shishkin . ivan kramskoi . The Gleaners . Bonjour, Monsieur . the farmers lunch . stone breakers .

نقاشی رئالیسم، رئال، واقع گرایی، realism