پست امپرسیونیسم

معرفی مکاتب هنری مدرنیسمتابلو نقاشی پست امپرسیونیسم

پست امپرسیونیسم یا پسادریافتگری (Post Impressionism) .جنبش هنری بسیار گسترده‌ای بود که در اواخر قرن نوزدهم. و اوایل قرن بیستم میلادی ظهور کرد. این جنبش از مجموعه‌ای از سبک‌هایی گوناگونی تشکیل شده بود. که این سبک‌ها یا در ادامه و امتداد امپرسیونیسم بودند . و یا واکنشی نسبت به آن محسوب می‌شدند. پست امپرسیون. پسا دریافت گری. نقاشی پست امپرسیونیسم.

اصطلاح پست امپرسیونیسم برای اولین‌بار. توسط نقاش منتقدی به نام راجز فرای استفاده شد. او برای توصیف یک نمایشگاه گروهی که. در سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ در. نگارخانه‌ای در لندن به نام گرافتن برگزار شده بود. از عبارت مانه و پست امپرسیونیست‌ها استفاده کرد. پسا دریافت گری.

در واقع عنوان پست امپرسیونیسم به نوع. و سبک معینی از آثار هنری اطلاق نمی‌شود. بلکه بیش‌تر معرف روش‌های گوناگونی است که تأکید دارند. بر اهمیت صراحت و استحکام فرم و ساختار. اثر هنری، و نیز بیان درونی با استفاده از رنگ‌ها. از این منظر پست امپرسیونیست‌ها یا از سبک. امپرسیونیسم فراتر رفته‌اند و یا نسبت به آن موضعی گرفته‌اند. امپرسیون post impressionism. تابلو نقاشی

از مشهورترین و برجسته‌ترین هنرمندان این مکتب .می‌توان به ونسان ونگوگ، پل گوگن و پل سزان اشاره کرد. البته هنرمندان دیگری هم از قبیل آنری دوتولوز لوترک، امیل برنار،. ژرژ سورا و امیل روسو را هم می‌توان به عنوان هنرمندان پست امپرسیونیست نام برد. دوران شروع و اوج فعالیت این هنرمندان از. حدود سال ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۵ میلادی بود. تابلوی نقاشی پست امپرسیونیسم. تابلوی نقاشی پست امپرسیونیست.

روش پست امپرسیونیست‌ها

آثار پست امپرسیونیست‌ها به شیوه‌ای شخصی‌تر از امپرسیونیست‌ها خلق می‌شد. آن‌ها در آثارشان ضربه‌های تند قلم و نوعی. تخلیه‌ی هیجانی را به کار می‌بردند. و در این کار شبیه به اکسپرسیونیست‌ها عمل می‌کردند. این کار به دلیل بیان‌گری به واسطه‌ی رنگ است. و از دیدگاهی آگاهانه از بدوی‌گرایی (Primitivism) و عامل غریزی زندگی نشأت می‌گیرد. تابلوی نقاشی پست امپرسیونیست . امپرسیون post impressionism تابلوی زیبا .

در این بخش برخی از مطرح‌ترین آثار پست امپرسیونیستی را به نمایش گذاشته‌ایم. تابلو مورد نظر خود را انتخاب کنید، به صفحه‌ی اختصاصی. آن بروید و توضیحات را بخوانید. تابلو نقاشی مکتب مدرن پست امپرسیونیسم .

تابلو نقاشی اتاق خواب در آرلس

اتاق خواب آرل

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی گلهای زنبق

گلهای زنبق

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی گلدان با دوازده گل آفتابگردان

گلدان با دوازده گل آفتابگردان

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی سرو و دو زن

سرو و دو زن

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی گندمزاری با سروها

گندمزاری با سروها

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی شکوفه بادام

شکوفه های بادام

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی بذرپاش

بذرپاش در غروب

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی شب پرستاره بر فراز رن

شب پرستاره بر فراز رن

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی شب پرستاره

شب پرستاره

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی پل لانگلوا

پل لانگلوا

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی بذرپاش

بذرپاش

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی پیتا (باکره سوگوار)

پیتا (باکره سوگوار)

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی استراحت ظهر از کار

استراحت ظهر

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی گلهای آفتابگردان

گلهای آفتابگردان

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی سرو

سرو

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی رز صورتی در گلدان

رز صورتی

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی خانه سفید در شب

خانه سفید در شب

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی باغ صورتی

باغ صورتی

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی قایق ماهیگیری

قایق ماهیگیری

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی خانه زرد

خانه زرد

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی کلیسای اوور

کلیسای اوور

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلوی نقاشی کافه شبانه

کافه شبانه

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی درخت گیلاس

باغ گل

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی جاده شب

جاده ای با درخت سرو و ستاره

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی گندمزار با کلاغ ها

گندمزار با کلاغ ها

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی گلهای زنبق

گلهای زنبق

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی گندمزار در طوفان

گندمزار در طوفان

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی خودنگاره ونگوگ

خودنگاره ونگوگ

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی گردش زندانیان

گردش زندانیان

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی کافه تراس در شب

کافه تراس در شب

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی گلهای آفتابگردان

گلهای آفتابگردان

ونسان ونگوگ
۱۸۸۷