نقاشان مدرن

نقاشان مطرح مدرنیستتابلو نقاشی نقاشان مدرن

هنر مدرن عنوانی است که به. مجموعه‌ای از جریان‌های هنری اطلاق می‌شود که. از اواخر سده نوزدهم میلادی شروع شدند. و در سال‌های آغازین سده بیستم به اوج رسیدند. هنرمندان مدرنیست یا نوگرا در طی سال‌های ابتدایی. و نیز در سال‌های اوج خود دست به. خلق آثار متعددی زدند و هر کدام به سهم. خود قدمی برای باروری بیش‌تر هنر نوگرا برداشتند. از میان مطرح‌ترین این نقاشان می‌توان به ونسان ونگوگ، پابلو پیکاسو،. ادوارد مونک، پیر آگوستی رنوار،. کلود مونه و سالوادور دالی اشاره کرد. تابلو نقاشی نقاشان مدرن تابلوی زیبا .

در این بخش برخی از. مطرح‌ترین نقاشان مدرنیست و نوگرای تاریخ نقاشی را معرفی کرده‌ایم. می‌توانید نقاش مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس به صفحه‌ی اختصاصی آن بروید. و آثار مطرح آن هنرمند را ببینید. نقاشان مدرن ونگوگ پیکاسو مونک دالی رنوار مونه گوگن .

تابلو نقاشی ونسان ونگوگ

ونسان ونگوگ

Vincent Van Gogh
۱۸۵۳-۱۸۹۰

تابلو نقاشی پابلو پیکاسو

پابلو پیکاسو

Pablo Picasso
۱۸۸۱-۱۹۷۳

تابلو نقاشی ادوارد مونک

ادوارد مونک

Edvard Munch
۱۸۶۳-۱۹۴۴

نقاشان مدرن

معرفی نقاشان مدرن تاریخ نقاشی. نمایش تابلوی زیبا مدرن و تابلو نقاشی مدرن . اثر هنرمندان مطرح مدرنیست . ونسان ونگوگ ون گوگ . پابلو پیکاسو . سالوادور دالی . ادوارد مونک . ادوارد مونش . پیر آگوستی رنوار . آمدئو مودیلیانی . کلود مونه . ادوارد مانه .پل سزان . واسیلی کاندینسکی . پیت موندریان . ادگار دگا . هانری آنری دوتولوز لوترک . پل گوگن . تابلو نقاشی

Henri de Toulouse-Lautrec . Paul Gauguin . Camille Pissarro . Paul Cézanne . Vincent van Gogh . Pablo Picasso . Salvador Dali . salvador dali . Edvard Munch . pierre auguste Renoir . amedeo Modigliani . claude monet . edouard manet . vasili kandinski . piet mondrian . edgar degas .

 ادامه نقاشان مدرن

از مشهورترین مکتب های مدرن می توان به این موارد اشاره کرد. در سبک های . مکتب امپرسیونیسم مکتب پست امپرسیونیسم . مکتب دریافت گری مکتب پسا دریافت گری . مکتب سوررئالیسم مکتب فراواقع گرایی فرا واقع گرایی . مکتب کوبیسم مکتب اکسپرسیونیسم . مکتب دادائیسم . مکتب ناتورالیسم مکتب طبیعت گرایی . هنر آکادمیک . مکتب باربیزون . متب باربیزون آمریکایی . مکتب پوینتیلیسم مکتب نقطه چینی . مکتب برادری پیشارافائلی پیشارافائلی ها . نمادگرایی سمبولیسم .

رئالیسم واقع گرایی . فوویسم نئو فوویسم . هنر نو آرت نوو . مکتب هیجان نمایی . مکتب حجم گرایی مکتب فوتوریسم آینده گری . مکتب باهاوس مکتب باوهاس . رئالیسم جادویی پاپ آرت مکتب ساده گرایی . مکتب کمینه گرایی .