نقاشان مدرن

نقاشان مطرح مدرنیستتابلو نقاشی نقاشان مدرن

هنر مدرن عنوانی است که به. مجموعه‌ای از جریان‌های هنری اطلاق می‌شود که. از اواخر سده نوزدهم میلادی شروع شدند. و در سال‌های آغازین سده بیستم به اوج رسیدند. هنرمندان مدرنیست یا نوگرا در طی سال‌های ابتدایی. و نیز در سال‌های اوج خود دست به. خلق آثار متعددی زدند و هر کدام به سهم. خود قدمی برای باروری بیش‌تر هنر نوگرا برداشتند. از میان مطرح‌ترین این نقاشان می‌توان به ونسان ونگوگ، پابلو پیکاسو،. ادوارد مونک، پیر آگوستی رنوار،. کلود مونه، ادوارد مانه و سالوادور دالی اشاره کرد. نقاشان مدرنیست نقاشان دوره مدرن.

در این بخش برخی از. مطرح‌ترین نقاشان مدرنیست و نوگرای تاریخ نقاشی را معرفی کرده‌ایم. می‌توانید نقاش مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس به صفحه‌ی اختصاصی آن بروید. و آثار مطرح آن هنرمند را ببینید.

تابلو نقاشی ونسان ونگوگ

ونسان ونگوگ

Vincent Van Gogh
۱۸۵۳-۱۸۹۰

تابلو نقاشی پابلو پیکاسو

پابلو پیکاسو

Pablo Picasso
۱۸۸۱-۱۹۷۳

تابلو نقاشی ادوارد مونک

ادوارد مونک

Edvard Munch
۱۸۶۳-۱۹۴۴

نقاشان مدرن

معرفی نقاشان مدرن تاریخ نقاشی. نمایش تابلوی زیبا مدرن و تابلو نقاشی مدرن . اثر هنرمندان مطرح مدرنیست . ونسان ونگوگ ون گوگ . پابلو پیکاسو . سالوادور دالی . ادوارد مونک . ادوارد مونش . پیر آگوستی رنوار . آمدئو مودیلیانی . کلود مونه . ادوارد مانه .پل سزان . واسیلی کاندینسکی . پیت موندریان . ادگار دگا . هانری آنری دوتولوز لوترک . پل گوگن . تابلو نقاشی

Henri de Toulouse-Lautrec . Paul Gauguin . Camille Pissarro . Paul Cézanne . Vincent van Gogh . Pablo Picasso . Salvador Dali . salvador dali . Edvard Munch . pierre auguste Renoir . amedeo Modigliani . claude monet . edouard manet . vasili kandinski . piet mondrian . edgar degas .

 ادامه نقاشان مدرن

از مشهورترین مکتب های مدرن می توان به این موارد اشاره کرد. در سبک های . مکتب امپرسیونیسم مکتب پست امپرسیونیسم . مکتب دریافت گری مکتب پسا دریافت گری . مکتب سوررئالیسم مکتب فراواقع گرایی فرا واقع گرایی . مکتب کوبیسم مکتب اکسپرسیونیسم . مکتب دادائیسم . مکتب ناتورالیسم مکتب طبیعت گرایی . هنر آکادمیک . مکتب باربیزون . متب باربیزون آمریکایی . مکتب پوینتیلیسم مکتب نقطه چینی . مکتب برادری پیشارافائلی پیشارافائلی ها . نمادگرایی سمبولیسم .

رئالیسم واقع گرایی . فوویسم نئو فوویسم . هنر نو آرت نوو . مکتب هیجان نمایی . مکتب حجم گرایی مکتب فوتوریسم آینده گری . مکتب باهاوس مکتب باوهاس . رئالیسم جادویی پاپ آرت مکتب ساده گرایی . مکتب کمینه گرایی .