امپرسیونیسم

معرفی مکاتب هنری مدرنیسمتابلو نقاشی امپرسیونیسم

امپرسیونیسم یا دریافتگری (Impressionism) .یک جنبش هنری بود که توسط گروه بزرگی از نقاشان مستقل. و پیشرو فرانسه در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم به راه افتاد. هدف امپرسیونیست‌ها نقض هنر مسلط و رسمی بود. آن‌ها نمی‌خواستند که اشکال را با خطوط واضح به. تصویر بکشند یا به شیوه‌ی عرف و مرسوم رنگ‌آمیزی کنند. بنابراین رو آوردند به استفاده از . رنگ‌های خالص و شفاف که با ضرب سریع قلم استفاده می‌شد. امپرسیونیست‌ها به ترکیب رنگ‌ها بر. روی پالت معتقد نبودند و می‌خواستند. که رنگ‌های خالص را به روی بوم بریزند. و آن‌ها را روی بوم در هم بیامیزند. آن‌ها همچنین برای به تصویر کشیدن بدن. انسان به نحو مشخص و واضح تلاشی نمی‌کردند. تابلو نقاشی مکتب مدرن امپرسیونیسم. تابلو. تابلوی نقاشی امپرسیونیسم. دریافت گری. امپرسیون.

تلاش آن‌ها مبنی بر این بود که به. کمک ضربات پیاپی و شکسته‌ی قلم‌مو و. استفاده از لخته‌رنگ‌هایی که بر روی بوم تجزیه. شده بود در نهایت، دریافت و برداشت مستقیم. خود را ارائه دهند از مشاهده‌ی لحظه‌ای و. زودگذر خود، به گونه‌ای که شبیه به رویا باشد. تابلو نقاشی مکتب مدرن امپرسیونیسم . تابلوی نقاشی امپرسیونیسم . تابلوی نقاشی امپرسیونیست .

نام مکتب

امپرسیونیست‌ها ابتدا به عنوان انجمنی خصوصی در پاریس فعالیت داشتند. آن‌ها در سال ۱۸۷۴ نمایشگاهی عمومی بر پا کردند. نام این مکتب برگرفته از عنوان یکی از آثار. کلود مونه است به نام Impression یا دریافت. با استفاده از همین نام، نقادی به نام لویی لروی .در نقدی هجوآمیز نام امپرسیونیسم را ساخت. ریشه‌ی این جنبش در فعالیت‌هایی در. نقاشی نیمه دوم قرن نوزدهم بود که تمرکزش بر نور بود. در سال ۱۸۶۳ آثار امپرسیونیت‌های جوان برای. نمایش در نمایشگاهی مردود شدند. آن‌ها این آثار را در تالار مردودین نمایش دادند. این رویداد را می‌توان آغاز جدی مکتب امپرسیونیسم دانست. امپرسیون impressionism تابلوی زیبا .

از مشهورترین هنرمندان امپرسیونیست می‌توان. به کلود مونه، پیر آگوست رنوار، ادگار دگا،. ادوارد مانه و کامی پیسارو اشاره کرد. تابلو نقاشی مکتب دریافت گری امپرسیونیسم . تابلو . نقاشی

در این بخش برخی از مطرح‌ترین آثار امپرسیونیستی را به نمایش گذاشته‌ایم. تابلو مورد نظر خود را انتخاب کنید، به صفحه‌ی اختصاصی. آن بروید و توضیحات را بخوانید. تابلوی نقاشی امپرسیونیسم . تابلوی نقاشی امپرسیونیست .

شیمیایی شدگان

شیمیایی شدگان

جان سینگر سارجنت
۱۹۱۹