اکسپرسیونیسم

معرفی مکاتب هنری مدرنیسمتابلو نقاشی اکسپرسیونیسم

اکسپرسیونیسم یا هیجان نمایی (Expressionism) نام یک مکتب هنری مدرن است که در سال‌های پایانی قرن نوزده و سال‌های ابتدایی قرن بیستم و از دل نهضت. ضد سمبولیسم و امپرسیونیسم به وجود آمد. این واژه را برای اولین بار در توصیف یکی از آثار. هنرمندی به نام اگوست اروه به کار برده‌اند. تابلو نقاشی مکتب مدرن اکسپرسیونیسم . تابلوی نقاشی اکسپرسیونیسم . تابلوی نقاشی اکسپرسیونیست .

اکسپرسیونیسم ابتدا جنبسی در ادبیات آلمانی بود. این جنبش با هدف نمایش درونی بشر و عواطف. او مانند عشق، نفرت، ترس و اضطراب شکل گرفت. هنرمند در این روش برای بیان هیجانات شدید خود از. رنگ‌هایی تند با اشکال کج و معوج و. نیز از خط‌های زمخت بهره می‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که هیجان نمایی .نوعی اغراق در رنگ‌ها و اشکال است. شیوه‌ای است که تلاش دارد هیجانات عاطفی را هر چه. شدیدتر و با نگاهی عاری از طبیعت‌گرایی بیان کند. در این صفحه مکتب اکسپرسیونیسم از مکاتب هنری مدرن معرفی می شود. ارائه تابلو نقاشی زیبا از آثار هنرمندان اکسپرسیونیسم .مشهور مانند ادوارد مونک، فرانسیس بیکن،. کته کلویتس، امیل نولده. ادوارد مونش. مونش.

شروع اکسپرسیونیسم

البته این شیوه از دیرباز همواره. مورد توجه بوده است اما به صورت یک جنبش. در خلال سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۵ شکل گرفت. با وجود این برخی از مشهورترین هنرمندان اکسپرسیونیست مانند. ادوارد مونک، فرانسیس بیکن، امیل نولده .و کته کلویتس، بسیاری از آثارشان را پیش از این تاریخ خلق کرده‌اند. اکسپرسیون expressionism تابلوی زیبا .

اکسپرسیونیسم همچنین در مجسمه‌سازی و سینما هم نفوذ کرد. سینمای اکسپرسیونیستی در آلمان شروع شد و به اوج رسید. تابلوی نقاشی هیجان نمایی. تابلوی نقاشی اکسپرسیونیست .

در این بخش برخی از مطرح‌ترین آثار اکسپرسیونیستی را به نمایش گذاشته‌ایم. تابلو مورد نظر خود را انتخاب کنید، به صفحه‌ی اختصاصی. آن بروید و توضیحات را بخوانید. اکسپرسیون expressionism تابلوی زیبا . مونش. ادوارد مونش. ادوارد مونک . کته کلویتس . امیل نولده . جیغ . 

تابلو نقاشی گیتاریست پیر

گیتاریست پیر

پابلو پیکاسو
۱۹۰۳

ادوارد مونک edvard munch اکسپرسیونیسم

غروب در خیابان کارل جوهان

ادوارد مونک
۱۸۹۲

تابلو نقاشی جلجتا

جلجتا

ادوارد مونک
۱۸۹۳

تابلو نقاشی جیغ

جیغ

ادوارد مونک
۱۸۹۳

تابلو نقاشی بوسه

بوسه

ادوارد مونک
۱۸۹۷

تابلو نقاشی کودک بیمار

کودک بیمار

ادوارد مونک
۱۸۸۵

تابلو نقاشی اضطراب

اضطراب

ادوارد مونک
۱۸۹۴

تابلو نقاشی مرگ در اتاق بیمار

مرگ در اتاق بیمار

ادوارد مونک
۱۸۹۵

تابلو نقاشی جدایی

جدایی

ادوارد مونک
۱۸۹۶

تابلو نقاشی مالیخولیا

مالیخولیا

ادوارد مونک
۱۸۹۶

ادوارد مونک edvard munch اکسپرسیونیسم

عشق و درد

ادوارد مونک
۱۸۹۵

ادوارد مونک edvard munch اکسپرسیونیسم

خاکستر

ادوارد مونک
۱۸۹۴