ادوارد مونک ادوارد مونش

هنرمند مدرنیستتابلو نقاشی ادوارد مونک

ادوارد مونک (Edvard Munch) هنرمند و نقاش نروژی مکتب اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) زاده ۱۲ دسامبر ۱۸۶۳ در شهر آدلسبورگ نروژ، از برجسته‌ترین هنرمندان قرن بیستم بود. او از هنرمندان پرآوازه‌ی مکتب اکسپرسیونیسم بود. این نقاش برجسته دوران کودکی بسیار پر رنج و پر از فشار. بیماری‌ای را پشت سر گذاشت و تأثیر این موضوع بر. آثارش که بسیار شخصی و درونی هستند مشخص است. نقاشی مونک. تابلو مونک. ادوارد مونش. edvard munch

زمانی که ادوارد کودکی ۵ ساله بود،. مادرش بر اثر بیماری سل درگذشت. چند سال بعد خواهرش هم بر اثر همین بیماری از دنیا رفت. تمام این فشارهای روحی شدید به علاوه‌ی پدری به. شدت عصبی و نیز مذهبی باعث شد که بعدها بنویسد:

ادوارد مونک. ادوارد مونش.

من رگه‌هایی از دیوانگی را از پدرم به ارث برده‌ام.

مونک هنگامی که به دلیل بیماری مجبور به ترک تحصیل شد،. تصمیم گرفت نقاش شود تا همان‌طور که خودش بعدها نوشت،. در هنرش تلاش کند تا زندگی و معنایش را شرح دهد. و البته، می‌توان تأثیر درد و رنج بی‌پایان او را در درک و دریافتش. از زندگی و ارائه‌ی آن بر روی بوم نقاشی مشاهده کرد.

با اینکه رابطه‌ی ادوارد با پدرش هیچ‌گاه خوب نبود،. اما مرگ پدر در سال ۱۸۸۹ او را از نظر روحی و. روانی متلاشی کرد به طوری که در آن سال‌ها،. سال‌های مالیخولیا و افسردگی گفت:

من با مرگ زندگی کرده‌ام. مادرم، پدرم، خواهرم، پدربزرگمخودت را بکش و خلاص. چرا زنده‌ای؟

ادوارد مونک. نقاشی مونک. ادوارد مونش.

تابلوی جیغ

او در سال ۱۸۹۶ و در مشهورترین اثر خود به نام جیغ،. موضوغ عصبیت انسان مدرن را به تصویر کشید. خودش درباره‌ی این اثر می‌گوید:

ادوارد مونک. ادوارد مونش.

عصر یک‌روز در راهی قدم‌زنان می‌رفتم. پایین‌تر رودخانه‌ای بود و در سمت دیگرم شهر. خسته و بیمار ایستاده بودم و به خورشید. که در آن‌سو غروب می‌کرد نگاه کردم. ابرها سرخ‌فام همچون خون بودند. ناگهان حس کردم که جیغی از دل این. طبیعت گذشت و من از این جیغ آبستن شدم. این تصویر را به همان شکل کشیدم و ابرها را به رنگ خون واقعی. رنگ‌ها بودند که جیغ می‌کشیدند.

ادوارد مونش.

در سال ۱۹۰۸ که به شدت ناراحت و عصبی بود،. به می‌خوارگی رو کرد و هشت ماه بعد را به. رژیم غذایی و درمان با شوک الکتریکی گذراند. اما سال‌های بعد و بعد از درمان را،. به عنوان یک نقاش شناخته شده توانست در آرامش سپری کند. و در نهایت در ۲۳ ژانویه ۱۹۴۴ در اسلو درگذشت.

ادوارد مونک. ادوارد مونش.

در این صفحه برخی از مشهورترین آثار ادوارد مونک را به نمایش گذاشته‌ایم. تابلوی مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس به صفحه‌ی اختصاصی آن تابلو بروید و توضیحات را بخوانید. مونش.

ادوارد مونک edvard munch

جیغ

۱۸۹۳

ادوارد مونک edvard munch

غروب در خیابان کارل جوهان

۱۸۹۲

ادوارد مونک edvard munch

جلجتا

۱۸۹۳

ادوارد مونک edvard munch

بوسه

۱۸۹۷

ادوارد مونک edvard munch

کودک بیمار

۱۸۸۵

ادوارد مونک edvard munch

جدایی

۱۸۹۶

ادوارد مونک edvard munch

اضطراب

۱۸۹۴

ادوارد مونک edvard munch

مرگ در اتاق بیمار

۱۸۹۵

ادوارد مونک edvard munch

مالیخولیا

۱۸۹۶

ادوارد مونک edvard munch

عشق و درد

۱۸۹۵

ادوارد مونک edvard munch

خاکستر

۱۸۹۴