جزئیات یک شاهکار

مشاهده ریزترین جزئیات شاهکارهای نقاشی

تابلو نقاشی آفرینش آدمتماشای شاهکارهای بزرگ تاریخ نقاشی. همواره لذت‌بخش و هیجان‌انگیز است. آفرینش عظیم هنری توسط هنرمندی برجسته. و استاد در سبک خود چنان جذاب و مسحورکننده است. که به انسان اجازه نمی‌دهد چشم از اثر بردارد. و این هنرمندان بزرگ، جزئیات و ریزترین عناصر. هنر خود را چنان با دقت و وسواس خلق می‌کنند که همین جزئیات. ریز یکی از وجوه تمایز شاهکارهای هنری با آثار معمولی است. تابلو نقاشی رنگ روغن مدرن. نقاشی رنگ روغن کلاسیک. شاهکار نقاشی. زیباترین تابلوهای نقاشی رنگ روغن.

در این بخش ریزترین جزئیات برخی از مطرح‌ترین و زیباترین. آثار تاریخ نقاشی را به نمایش گذاشته‌ایم. می‌توانید تصویر مورد نظر خود را از بین تصاویر زیر انتخاب کنید. سپس به صفحه‌ی اختصاصی آن تابلو بروید و توضیحات را بخوانید. و جزئیات حیرت‌انگیز را ببینید. نقاشی رنگ روغن مدرن. نقاشی رنگ روغن کلاسیک. شاهکار نقاشی. زیباترین تابلوهای نقاشی رنگ روغن.

تابلو نقاشی بازگشت پسر مسرف

بازگشت پسر مسرف

رمبراند
۱۶۶۷-۱۶۶۹

تابلو نقاشی مونالیزا

مونالیزا (لبخند ژوکوند)

داوینچی
۱۵۰۷

تابلو نقاشی شب پرستاره

شب پرستاره

ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی یحیی تعمید دهنده

یحیی تعمید دهنده

داوینچی
۱۵۱۹

تابلو نقاشی اتاق خواب در آرلس

اتاق خواب آرل

ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی خانه سفید در شب

خانه سفید در شب

ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی شام آخر

شام آخر

داوینچی
۱۴۹۴-۱۴۹۹

تابلو نقاشی مریم سیستین

مریم سیستین

رافائل
۱۵۱۲

تابلو نقاشی گلهای زنبق

گلهای زنبق

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی قایق ماهیگیری

قایق ماهیگیری

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی گشت شبانه

گشت شبانه

رمبراند
۱۶۴۲

تابلو نقاشی مردی با کلاه خود زرین

مردی با کلاه خود زرین

رمبراند
۱۶۵۰

تابلو نقاشی خودنگاره

خودنگاه

رمبراند
۱۶۵۹

تابلو نقاشی گندمزاری با سروها

گندمزاری با سروها

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی شکوفه بادام

شکوفه های بادام

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی گلهای آفتابگردان

گلهای آفتابگردان

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی گلهای آفتابگردان

گلهای آفتابگردان

ونسان ونگوگ
۱۸۸۷

تابلو نقاشی گیتاریست پیر

گیتاریست پیر

پابلو پیکاسو
۱۹۰۳

تابلو نقاشی کودک بیمار

کودک بیمار

ادوارد مونک
۱۸۸۵

تابلو نقاشی پل لانگلوا

پل لانگلوا

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی سرو و دو زن

سرو و دو زن

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی عروس یهودی

عروس یهودی

رمبراند
۱۶۶۶

تابلو نقاشی سوگواری ارمیا

سوگواری ارمیا

رمبراند
۱۶۳۰

تابلو نقاشی دستان نیایشگر

دستان نیایشگر

آلبرشت دورر
۱۵۰۸

تابلو نقاشی استراحت ظهر از کار

استراحت ظهر

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلو نقاشی رز صورتی در گلدان

رز صورتی

ونسان ونگوگ
۱۸۹۰

تابلوی نقاشی کافه شبانه

کافه شبانه

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی خودنگاره ونگوگ

خودنگاره ونگوگ

ونسان ونگوگ
۱۸۸۹

تابلو نقاشی پرتره اولگا

پرتره اولگا

پابلو پیکاسو
۱۹۱۸

تابلو نقاشی اضطراب

اضطراب

ادوارد مونک
۱۸۹۴

تابلو نقاشی بذرپاش

بذرپاش

ونسان ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی ربودن اروپا

ربودن اروپا

رمبراند
۱۶۳۲

تابلو نقاشی سوار لهستانی

سوار لهستانی

رمبراند
۱۶۵۵

تابلو نقاشی طوفان در دریای جلیل

طوفان در دریای جلیل

رمبراند
۱۶۳۳

تابلو نقاشی پیتا (باکره سوگوار)

پیتا (باکره سوگوار)

رمبراند
۱۸۸۹

تابلو نقاشی شب پرستاره بر فراز رن

شب پرستاره بر فراز رن

ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی بذرپاش

بذرپاش در غروب

ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی کافه تراس در شب

کافه تراس در شب

ونگوگ
۱۸۸۸

تابلو نقاشی دلقک

دلقک

پابلو پیکاسو
۱۹۱۸

تابلو نقاشی جیغ

جیغ

ادوارد مونک
۱۸۹۳

تابلو نقاشی مرگ در اتاق بیمار

مرگ در اتاق بیمار

ادوارد مونک
۱۸۹۵

تابلو نقاشی ایوان مخوف

ایوان مخوف

ایلیا رپین
۱۸۸۵

تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا

کرجی‌کشان ولگا

ایلیا رپین
۱۸۷۰-۱۸۷۳

تابلو نقاشی مراسم مذهبی

مراسم مذهبی

ایلیا رپین
۱۸۸۰-۱۸۸۳

تابلو نقاشی عشق و درد

عشق و درد

ادوارد مونک
۱۸۹۵

تابلو نقاشی پاسخ قزاق های زاپاروژی

پاسخ قزاق‌های زاپاروژی

ایلیا رپین
۱۸۹۱

تابلو نقاشی خاکستر

خاکستر

ادوارد مونک
۱۸۹۴

تصلیب پطرس مقدس

تصلیب پطرس مقدس

کاراواجو
۱۶۰۱

شیمیایی شدگان

شیمیایی شدگان

جان سینگر سارجنت
۱۹۱۹

جذبه سن فرانسیس

جذبه سن فرانسیس

کاراواجو
۱۵۹۵

نقاشی رنگ روغن مدرن. نقاشی رنگ روغن کلاسیک. شاهکار نقاشی. زیباترین تابلوهای نقاشی رنگ روغن.

داوینچی ، رافائل ، پیتر پل روبنس ، کاراواجو ، رمبراند. لئوناردو داوینچی ، ژاک لویی دیوید ، ایوان آیوازوفسکی. یوهانس ورمیه. تابلوی زیبا برای پذیرایی .

پابلو پیکاسو ، ونسان ونگوگ ، پل گوگن. پیر آگوست رنوار ، کلود مونه. جکسون پولاک ، ادوارد مونک. سالوادور دالی ، رنه مگریت ، گوستاو کلیمت. رنگ روغن. نقاشی رنگ روغن مدرن. نقاشی رنگ روغن کلاسیک. شاهکار نقاشی. زیباترین تابلوهای نقاشی رنگ روغن.

تابلوهای مشهور نقاشی تابلو

مونالیزا ، لبخند ژوکوند ، مریم سیستین. گلهای آفتابگردان. بازگشت پسر مسرف ، گشت شبانه. سیب زمینی خور ها ، نیلوفر آبی. شام آخر ، خود نگاره ، خودنگاره. پرتره ، سلف پرتره، تصلیب مسیح.  شب پرستاره ، مزرعه با کلاغ ها ، کافه شب. کافه تراس ، زایش ونوس ، تولد ونوس. سگهای پوکر باز ، دوشیزگان آوینیون ، پسر انسان سفیران. رقص ، تن شویان بزرگ ، گوتیک آمریکایی. باربر گل ، مادر ویسلر ، تداوم حافظه. ترکیب بندی ، بوسه. سرگردان برفراز دریای مه ، سوم ماه مه می. ناپلئون در حال عبور از آلپ ، توماس شکاک. جیغ ، دو فریدا ، آفرینش آدم. گرنیکا ، دختری با گوشواره مروارید ، مدرسه آتن. نقاشی رنگ روغن مدرن. نقاشی رنگ روغن کلاسیک. شاهکار نقاشی.