نقاشان کلاسیک

نقاشان مطرح کلاسیکتابلو نقاشی کلاسیک

به اثری که در آن اصول و ارزش‌های. زیبایی‌شناسی برای هنرمند در درجه‌ی اول. اولویت قرار دارد اثر کلاسیک گفته می‌شود. هنرمند در این رویکرد با الهام از هنر یونان. و روم باستان اثر هنری را خلق می‌کند. کلمه‌ی کلاسیک به معنای درجه اول است. و ریشه در زبان لاتین دارد. در طول تاریخ هنرمندان بزرگ و مشهوری بودند. که نماینده‌ی این نوع نگرش بودند. به عنوان برجسته‌ترینِ این افراد. می‌توان. به لئوناردو داوینچی، رامبراند، . کاراواجو، میکلانژ، رافائل و پیتر پل روبنس اشاره کرد. نقاشان کلاسیک نقاش های کلاسیک جهان.

در این بخش برخی از مطرح‌ترین. نقاشان کلاسیک را معرفی کرده‌ایم. نقاش مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس به صفحه‌ی اختصاصی. او بروید و توضیحات را بخوانید.

معرفی برخی از معروف ترین.  نقاش های کلاسیک تاریخ نقاشی :

لئوناردو دا وینچی داوینچی پیتر پل روبنس . رامبراند  کاراواجو رافائل میکل آنژ . میکلانژ میکلانجلو ساندرو بوتیچلی . تیتان ماساچیو تیسین دیگو ولازکز . رمبراند رامبرانت . جان لورنزو برنینی ، ترنر. classic .

Leonardo da vinci davinci peter paul rubens Rembrandt . diego velazquez Raphael Caravaggio Michelangelo. sandro botticelli titian Masaccio . gian Lorenzo Bernini turner . تابلو نقاشی نقاشان کلاسیک تابلوی زیبا .

شام آخر مونالیزا لبخند ژوکوند یحیی تعمید دهنده . منجی جهان سالواتور موندی عروس یهودی . مریم سیستین سوار لهستانی بازگشت پسر مسرف . تولد ونوس مردی با کلاه خود زرین . آفرینش آدم خودنگاره پرتره سلف پرتره مادام رکامیه . classic .

la gioconda last supper Monalisa saint john the Baptist . creation of adam portrait salvator mundi. the return of the prodigal son . madonna sistina polish rider birth of venus . portrait madame recamier  . self-portrait selfportrait.

معرفی نقاشان و هنرمندان. کلاسیک تاریخ هنر و نقاشی. نمایش تابلوی زیبا کلاسیک و تابلو نقاشی . کلاسیک اثر هنرمندان مطرح. کلاسیک مانند داوینچی، رافائل، رامبراند، کاراواجو، پیتر پل روبنس. دیگو ولازکر رمبرانت رمبراند رامبرانت .

تابلو نقاشی داوینچی

لئوناردو داوینچی

Leonardo Davinci
۱۴۵۲-۱۵۱۹

تابلو نقاشی رامبراند

رامبراند

Rembrandt
۱۶۰۶-۱۶۶۹

تابلو نقاشی ایلیا رپین

ایلیا رپین

Ilya Repin
۱۸۴۴-۱۹۱۸