تابلو نقاشی شام آخر

شام آخر | لئوناردو داوینچی | رنسانس والا | شاهکارهای کلاسیک

شام آخر لئوناردو داوینچی تابلو نقاشی شام آخر (The Last Supper) اثر نقاش مشهور ایتالیایی لئوناردو داوینچی است. داوینچی در بین سال‌های ۱۴۹۴ تا ۱۴۹۹ میلادی بر روی این اثر کلاسیک کار می‌کرد. شام آخر از مهم‌ترین آثار دوره رنسانس والا به شمار می‌آید. ویدئو معرفی تابلو شام آخر . تکنیک شام آخر : تکنیک…

تابلو نقاشی مریم سیستین

مریم سیستین | رافائل | رنسانس والا | شاهکارهای کلاسیک

مریم سیستین رافائل تابلو نقاشی مریم سیستین (Sistine Madonna) اثر رافائل نقاش مشهور ایتالیایی است. رافائل این اثر مهم کلاسیک را در سال ۱۵۱۲ و به سفارش پاپ ژولیوس دوم برای کلیسای سن سیستو در شهر پیاچنزای ایتالیا خلق کرد. فیودور داستایفسکی نویسنده مشهور روس خالق آثاری چون جنایت و مکافات، برادران کارامازوف و شیاطین…

تابلو نقاشی یحیی تعمید دهنده

یحیی تعمید دهنده | لئوناردو داوینچی | رنسانس والا | شاهکارهای کلاسیک

یحیی تعمید دهنده لئوناردو داوینچی تابلو نقاشی یحیی تعمید دهنده (John The Baptist) اثر لئوناردو داوینچی اثری کلاسیک متعلق به دوره‌ی رنسانس والا (High Renaissance) است. که نقاش در سال‌های ۱۵۱۶ تا ۱۵۱۹ آن را خلق کرد. یحیی فرزند زکریای نبی پیامبری بود. که پیش از مسیح ظهور کرد و علاوه بر هدایت انسان‌ها. بشارت‌دهنده‌ی…

تابلو نقاشی منجی جهان

منجی جهان (سالواتور موندی) | لئوناردو داوینچی | رنسانس والا | کلاسیک

منجی جهان (سالواتور موندی) لئوناردو داوینچی تابلو نقاشی منجی جهان (Salvator Mundi) یا سالواتور موندی یک عنوان کلی است برای اطلاق بر نوعی شمایل‌نگاری مذهبی عیسی مسیح. این نوع شمایل‌نگاری معمولاً مسیح را در حالتی نشان می‌دهد. که دست راست خود را بالا آورده و در حال عبادت است. و با دست چپ خود یک…