جذبه سن فرانسیس

جذبه سن فرانسیس | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

جذبه سن فرانسیس کاراواجو تابلو نقاشی جذبه سن فرانسیس (Saint Francis of Assisi in Ecstasy) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۵۹۵ میلادی خلق کرد. این تابلو، اولین اثر کاراواجو با مضمونی مذهبی است. این اثر متعلق به دوران باروک است. تابلوی نقاشی کلاسیک. رنگ…

تصلیب پطرس مقدس

تصلیب پطرس مقدس | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

تصلیب پطرس مقدس کاراواجو تابلو نقاشی تصلیب پطرس مقدس (Crucifixion of Saint Peter) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۶۰۱ میلادی خلق کرد. این تابلو زیبا به مکتب باروک تعلق دارد. تابلوی نقاشی کلاسیک. پطرس یا شمعون یکی از دوازده یار عیسی مسیح (ملقب به…

سبد میوه

سبد میوه | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سبد میوه کاراواجو تابلو نقاشی سبد میوه (Basket of Fruit) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۵۹۹ میلادی خلق کرد. این تابلو طبیعت بی‌جان به مکتب باروک تعلق دارد. تابلوی نقاشی کلاسیک. تابلو سبد میوه اثر کاراواجو، استاد ایتالیایی مکتب باروک، یک سبد حصیری از…

تابلو نقاشی خودنگاره رامبراند

خودنگاره رامبراند | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

خودنگاره رامبراند رامبراند تابلو نقاشی خودنگاره (Self-Portrait with Beret and Turned-Up Collar) با نام کامل خودنگاره با یقه‌ی برت و روشن اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را که به مکتب باروک تعلق دارد، در ۱۶۵۹ و در سن ۵۳ سالگی از چهره‌ی خودش خلق کرد. رامبراند از آن…

تابلو نقاشی پایین آوردن از صلیب

پایین آوردن از صلیب | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

پایین آوردن از صلیب رامبراند تابلو نقاشی پایین آوردن از صلیب (The Descent From The Cross) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۳۴ خلق کرد. این تابلو اشاره به موضوع تصلیب مسیح در باور مسیحیان دارد. تصلیب مسیح. ویدئو معرفی تابلو پایین آوردن از صلیب . داستان…

تابلو نقاشی سرود شمعون

سرود شمعون | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سرود شمعون رامبراند تابلو نقاشی سرود شمعون (Simeons Canticle) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در سال ۱۶۳۱ خلق کرد. این تابلو که به عنوان یکی از شاهکارهای اولیه. رامبراند شناخته می‌شود، به مکتب باروک تعلق دارد. ویدئو معرفی تابلو سرود شمعون .  در این تابلو اشاره به…

تابلو نقاشی طوفان در دریای جلیل

طوفان در دریای جلیل | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

طوفان در دریای جلیل رامبراند تابلو نقاشی طوفان در دریای جلیل (The Storm on the sea of Galilee) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۳۳ خلق کرد. اشاره به مضامین اساطیری و مذهبی در آثار. رامبراند مانند همین اثر به وفور دیده می‌شود. این اثر متعلق به…

تابلو نقاشی سوگواری ارمیا

سوگواری ارمیا | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سوگواری ارمیا رامبراند تابلو نقاشی سوگواری ارمیا (Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۳۰ خلق کرد. نام کامل این تابلو سوگواری ارمیا بر ویرانه‌های اورشلیم است. اورشلیم نام دیگر بیت المقدس شهر مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان است. این تابلو از مشهورترین…

تابلو نقاشی مردی با کلاه خود زرین

مردی با کلاه خود زرین | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

مردی با کلاه خود زرین رامبراند تابلو نقاشی مردی با کلاه خود زرین (The Man with the Golden Helmet) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند این اثر زیبای کلاسیک خود را که به مکتب باروک تعلق دارد، در حدود سال ۱۶۵۰ خلق کرد. این تابلو از مشهورترین آثار رامبراند است. رامبراند در اوج دوران…

تابلو نقاشی سوار لهستانی

سوار لهستانی | رامبراند | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سوار لهستانی رامبراند تابلو نقاشی سوار لهستانی (The Polish Rider) اثر رامبراند نقاش مشهور هلندی است. رامبراند فان رین این اثر زیبای کلاسیک خود را در ۱۶۵۵ خلق کرد. این تابلو از مشهورترین آثار رامبراند است. رامبراند این اثر بزرگ خود را که به دوران باروک تعلق دارد، در اوج دوران طلایی هلند خلق کرد.…