تابلو نقاشی سیب زمینی خور ها

سیب زمینی خورها | ونسان ونگوگ | پست امپرسیونیسم | مدرن

سیب زمینی خورها ونسان ونگوگ تابلو نقاشی سیب زمینی خورها (The Potato Eaters) اثر ونسان ونگوگ نقاش مشهور هلندی است. ونسان ونگوگ این اثر رئالیستی خود را در سال ۱۸۸۵ خلق کرد. تابلو نقاشی مدرن. فروش تابلو نقاشی. ویدئو معرفی تابلو سیب‌زمینی‌خورها تابلو نقاشی مدرن اهمیت اصلی این اثر در آن است که تابلوی نقاشی…