جذبه سن فرانسیس

جذبه سن فرانسیس | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

جذبه سن فرانسیس کاراواجو تابلو نقاشی جذبه سن فرانسیس (Saint Francis of Assisi in Ecstasy) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۵۹۵ میلادی خلق کرد. این تابلو، اولین اثر کاراواجو با مضمونی مذهبی است. این اثر متعلق به دوران باروک است. تابلوی نقاشی کلاسیک. رنگ…

تصلیب پطرس مقدس

تصلیب پطرس مقدس | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

تصلیب پطرس مقدس کاراواجو تابلو نقاشی تصلیب پطرس مقدس (Crucifixion of Saint Peter) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۶۰۱ میلادی خلق کرد. این تابلو زیبا به مکتب باروک تعلق دارد. تابلوی نقاشی کلاسیک. پطرس یا شمعون یکی از دوازده یار عیسی مسیح (ملقب به…

سبد میوه

سبد میوه | کاراواجو | باروک | شاهکارهای کلاسیک

سبد میوه کاراواجو تابلو نقاشی سبد میوه (Basket of Fruit) اثر کاراواجو نقاش مشهور ایتالیایی است. کاراواجو این اثر زیبای کلاسیک خود را در حدود سال ۱۵۹۹ میلادی خلق کرد. این تابلو طبیعت بی‌جان به مکتب باروک تعلق دارد. تابلوی نقاشی کلاسیک. تابلو سبد میوه اثر کاراواجو، استاد ایتالیایی مکتب باروک، یک سبد حصیری از…

شیمیایی شدگان

شیمیایی شدگان | جان سینگر سارجنت | امپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

شیمیایی شدگان جان سینگر سارجنت تابلو نقاشی شیمیایی شدگان (Gassed) اثر جان سینگر سارجنت نقاش مشهور امپرسیونیست آمریکایی است. جان سینگر سارجنت این اثر بی‌نظیر خود را در ماه مارس سال ۱۹۱۹ میلادی خلق کرد. تابلوی نقاشی مدرن. ویدئو معرفی تابلو شیمیایی شدگان سارجنت رنگ روغن تابلو فرش تابلوی شیمیایی شدگان نشان دهنده‌ی. تعدادی از…

تابلو نقاشی خاکستر

خاکستر | Ashes | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

خاکستر ادوارد مونک تابلو نقاشی خاکستر (Ashes) اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۴ میلادی خلق کرد. تکنیک تابلو خاکستر تکنیک نقاشی خاکستر رنگ روغن روی بوم است. و ابعاد اصلی آن ۱۲۰.۵ سانتی‌متر. در ۱۴۰ سانتی‌متر است. این اثر زیبا و جذاب…

تابلو نقاشی عشق و درد

عشق و درد | ادوارد مونک | اکسپرسیونیسم | شاهکارهای مدرن

عشق و درد ادوارد مونک تابلو نقاشی عشق و درد (Love and Pain) که با نام خون‌آشام (Vampire) هم شناخته می‌شود اثر ادوارد مونک نقاش مشهور نروژی است. ادوارد مونک این اثر مدرن و اکسپرسیونیستی خود را در سال ۱۸۹۵ میلادی خلق کرد. ادوارد مونک شش نسخه از این اثر خلق کرده است. دلیل این‌که…

تابلو نقاشی استراحت

استراحت | Taking a Rest | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

استراحت ایلیا رپین تابلو نقاشی استراحت (Taking a Rest) اثر. ایلیا رپین نقاش مشهور و برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را در سال ۱۸۸۲ میلادی خلق کرد. تابلوی نقاشی رپین کلاسیک ایلیا. ایلیا رپین که فعالیت هنری‌اش را به عنوان یک چهره‌نگار آغاز کرده بود،. در طی چندین سال…

تابلو نقاشی تزار الکساندر سوم

تزار الکساندر سوم | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

تزار الکساندر سوم ایلیا رپین تابلو نقاشی تزار الکساندر سوم (Alexander III receiving rural district elders in the yard of Petrovsky Palace in Moscow) با نام کامل تزار الکساندر. سوم با حضور بزرگان منطقه روستایی. در حیاط کاخ پتروسکی در مسکو اثر مشهور ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و…

تابلو نقاشی مودست موسورگسکی

مودست موسورگسکی | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

مودست موسورگسکی ایلیا رپین تابلو نقاشی مودست موسورگسکی (Modest Mussorgsky) اثر مشهور ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را در سال ۱۸۸۱ میلادی خلق کرد. شخصی که در این اثر دیده می‌شود آهنگساز برجسته‌ی روس مودست موسورگسکی است. ایلیا رپین چند سال آغازین فعالیت نقاشی خود را.…

تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا

کرجی کشان ولگا | ایلیا رپین | رئالیسم | شاهکارهای کلاسیک

کرجی کشان ولگا ایلیا رپین تابلو نقاشی کرجی کشان ولگا (Barge Haulers on the Volga) اثر ایلیا رپین نقاش برجسته‌ی روس است. ایلیا رپین این اثر رئالیستی و کلاسیک خود را در سال ۱۸۷۲ میلادی خلق کرد. ایلیا رپین از همین سوژه، تابلوی دیگر و از زاویه‌ی دیگر هم کشیده است. تکنیک تابلو کرجی‌کشان ولگا…